palnik na zużyty olej silnikowy

Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej

palnik na zużyty olej silnikowy
Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Artykuł ten omawia ogrzewanie w kontekście wszelkiego rodzaju pomieszczeń, budowli i budynków, gdyż takie jest najczęstsze stosowanie t.