Lampa przemieszcza elektrony do ujemnej strony

inwerter froniusPanele słoneczne PV wytwarzają prąd stały.
Jeśli chodzi o prąd stały to elektrony przepływają w jednym kierunku wokół obwodu.
Lampa przemieszcza elektrony do ujemnej strony akumulatora.
Następnie wracają one do dodatniej strony akumulatora. W przypadku prądu zmiennego elektrony są popychane i ciągniętinwerter fronius .

Widok do druku:

inwerter fronius